Det lilla företaget med det stora hjärtat

Marjaana Kaasinen Backlund, VD

marjaana-backlund Jag är själv förälder till en utvecklingsstörd kvinna, ett föräldraskap som lärt mig att se barnet/ungdomen och den vuxne i ett familje- och helhetsperspektiv.Under många år har jag haft ett brinnande intresse för handikappfrågor och i olika sammanhang aktivt ägnat dessa mycket tid. Detta arbete har i gengäld gett mig värdefull erfarenhet och kunskap som nu kommer väl till pass då jag har verksamhetsansvaret i SPA AB.

 

Li Pettersson, Löneadministratör

li-pettersson Jag har arbetat som löneadministratör inom personlig assistans sedan 2003. Att ge service och att arbeta med lönefrågor tycker jag är både intressant, spännande och framför allt roligt. Kontakten med människor är också viktigt för mig.

 

Anna Tinnsten, Personalsamordnare i Jämtland

anna-tinnsten Jag har jobbat med människor i hela mitt yrkessamma liv. I 13 år var jag trafiklärare och under 11 år jobbade jag på LSS-boenden. Det personliga mötet med människor har alltid varit intressant för mig. Mina erfarenheter och kunskaper känns komma väl till pass i min roll.

 

Maria Wendel, Områdesansvarig och personalsamordnare i Helsingborg

maria-wendel Har jobbat inom omsorgen sedan mitten av 80-talet huvudsakligen i olika boenden. Fick 2006 chansen att tillsammans med några ungdomar och deras anhöriga att gå över till personlig assistans med SPA AB, som verkligen blev ett lyft för samtliga. Här har vi utvecklat personlig assistans i kollektiv form i två villor i centrala Helsingborg. Mitt arbete idag är väldigt mångsidigt med organisation av assistans och assistenter,samt mycket inspirerande kontakt med anhöriga och personal.

 

Anette Hedergård, Områdesansvarig och personalsamordnare i Helsingborg

anette-hedergard Jag har arbetat inom vård och omsorg i hela mitt yrkesverksamma liv. Först på BB och barnsjukhus, sedan från mitten av 80-talet inom omsorgen. Har sedan 2006 varit med och hjälpt till att starta upp SPA AB:s verksamhet i Helsingborg med personlig assistans åt flera ungdomar som valt att bo kollektivt i två enplansvillor. Ett mycket givande och stimulerande arbete, både i alla möten med ungdomarna och deras anhöriga, samt även i min roll som personalsamordnare.