Aktuellt för dig eller någon i din närhet?

Är det aktuellt för dig eller någon i din närhet att söka personlig assistans enligt LSS/LASS?
Vi hjälper till genom hela processen, med ansökan samt kontakt med de rätta myndigheterna.