Synpunkter & visselblåsarfunktion

Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Du kan välja att skicka in dina synpunkter anonymt. Tänk på att vi då inte har möjlighet att återkoppla till dig. 

Vi tar alla synpunkter och klagomål på allvar och behandlar dem enligt våra rutiner.
Svar från oss ges inom 5 arbetsdagar.