Om oss

Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001 av Marjaana Backlund. Marjaana har själv en dotter med funktionshinder och startade bolaget som ett alternativ till kommunen och de stora assistansförmedlingarna. 2018 tog Joel Hallin och Henrik Lundström över bolaget och driver det i samma anda som Marjaana har gjort under alla år. Idag bedriver vi verksamhet på ett flertal orter i Jämtland, Småland, Skåne och Hallands län och tar uppdrag över hela landet.


Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen. Vi hjälper till med ansökan samt kontakt med de rätta myndigheterna. Våra kunder och personliga assistenter kan även nå oss på telefon 24 timmar om dygnet.

KFOs etiska riktlinjer är avsedda att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktighet med avseende på följande områden:

  • värdegrundsstyrd personlig assistans utifrån assistanslagstiftning och intentioner i förarbeten
  • god kvalitet i utförandet av personlig assistans
  • öppenhet kring utförande och ekonomi
  • god arbetsgivarsed, med avseende på villkor, bemötande och likabehandling av personliga assistenter
  • motverka mutor och korruption.

Läs mer på KFOs hemsida. (Öppnas i nytt fönster)

Ledning

Joel Hallin

Verksamhetschef och ägare

Jag har arbetat i Storsjöbygdens Personliga Assistans sedan 2008. Att arbeta med människor i olika livssituationer och få möjligheten att ge det stöd och den hjälp som varje individ behöver ligger mig varmt om hjärtat.

Marjaana Kaasinen Backlund

Verksamhetsansvarig

marjaana.backlund@spaab.se


Jag är själv förälder till en kvinna med funktionsnedsättning, ett föräldraskap som lärt mig att se barnet/ungdomen och den vuxne i ett familje- och helhetsperspektiv. Under många år har jag haft ett brinnande intresse för handikappfrågor och i olika sammanhang aktivt ägnat dessa mycket tid. Detta arbete har i gengäld gett mig värdefull erfarenhet och kunskap som nu kommer väl till pass i mitt arbete.


Kontor / Administration

Maria Wendel

Områdesansvarig och personalsamordnare

042-13 33 39

Jag har jobbat inom omsorgen sedan mitten av 80-talet huvudsakligen i olika boenden. Fick 2006 chansen att tillsammans med några ungdomar och deras anhöriga att gå över till personlig assistans med SPA AB, som verkligen blev ett lyft för samtliga. Här har vi utvecklat personlig assistans i kollektiv form i två villor i centrala Helsingborg. Mitt arbete idag är väldigt mångsidigt med organisation av assistans och assistenter, samt mycket inspirerande kontakt med anhöriga och personal.

Daisy

Sprider glädje.