Om oss

Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001 av Marjaana Backlund. Marjaana har själv en dotter med funktionsnedsättning och startade bolaget som ett alternativ till kommunen och de stora assistansförmedlingarna. 2018 tog Joel och Henrik över bolaget och driver det som ett familjeföretag. Idag bedriver vi verksamhet på ett flertal orter i Sverige och tar uppdrag över hela landet.

Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen. Vi hjälper till med ansökan samt kontakt med de rätta myndigheterna. Våra kunder och personliga assistenter kan även nå oss på telefon 24 timmar om dygnet.

KFOs etiska riktlinjer är avsedda att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktighet med avseende på följande områden:

  • värdegrundsstyrd personlig assistans utifrån assistanslagstiftning och intentioner i förarbeten
  • god kvalitet i utförandet av personlig assistans
  • öppenhet kring utförande och ekonomi
  • god arbetsgivarsed, med avseende på villkor, bemötande och likabehandling av personliga assistenter
  • motverka mutor och korruption.

Läs mer på KFOs hemsida. (Öppnas i nytt fönster)

Ledning

Henrik Lundström

VD och ägare

063 - 13 01 39 / 072 - 205 05 12

Joel Hallin

Verksamhetschef och ägare

063 - 13 01 39 / 070 - 208 76 62

joel.hallin@spaab.se

Jag har arbetat i Storsjöbygdens Personliga Assistans sedan 2008. Att arbeta med människor i olika livssituationer och få möjligheten att ge det stöd och den hjälp som varje individ behöver ligger mig varmt om hjärtat.

Marjaana Kaasinen Backlund

Verksamhetsansvarig

063 - 13 01 35

Jag är själv förälder till en kvinna med funktionsnedsättning, ett föräldraskap som lärt mig att se barnet/ungdomen och den vuxne i ett familje- och helhetsperspektiv. Under många år har jag haft ett brinnande intresse för handikappfrågor och i olika sammanhang aktivt ägnat dessa mycket tid. Detta arbete har i gengäld gett mig värdefull erfarenhet och kunskap som nu kommer väl till pass i mitt arbete.


Kontor / Administration

Anna Tinnsten

Personalsamordnare

063 - 13 01 34

Jag har jobbat med människor i hela mitt yrkesverksamma liv. I 13 år var jag trafiklärare och under 11 år jobbade jag på LSS-boenden. Det personliga mötet med människor har alltid varit intressant för mig. Mina erfarenheter och kunskaper känns komma väl till pass i min roll.

Maria Wendel

Områdesansvarig och personalsamordnare

Jag har jobbat inom omsorgen sedan mitten av 80-talet huvudsakligen i olika boenden. Fick 2006 chansen att tillsammans med några ungdomar och deras anhöriga att gå över till personlig assistans med SPA AB, som verkligen blev ett lyft för samtliga. Här har vi utvecklat personlig assistans i kollektiv form i två villor i centrala Helsingborg. Mitt arbete idag är väldigt mångsidigt med organisation av assistans och assistenter, samt mycket inspirerande kontakt med anhöriga och personal.

Anette Hedergård

Områdesansvarig och personalsamordnare

Jag har arbetat inom vård och omsorg i hela mitt yrkesverksamma liv. Först på BB och barnsjukhus, sedan från mitten av 80-talet inom omsorgen. Har sedan 2006 varit med och hjälpt till att starta upp SPA AB:s verksamhet i Helsingborg med personlig assistans åt flera ungdomar som valt att bo kollektivt i två enplansvillor. Ett mycket givande och stimulerande arbete, både i alla möten med ungdomarna och deras anhöriga, samt även i min roll som personalsamordnare.