Anlita oss

Den assistansberättigades behov är det primära

Assistansen är i högsta grad personlig och ska utformas så att den assistansberättigade får den hjälp och det stöd som hon/han behöver för att kunna leva ett gott liv. I begreppet gott liv lägger vi också stor vikt vid att assistansen verkar för ett bra socialt liv och en meningsfull fritid. 

Du som assistansberättigad bestämmer själv vem som jobbar hos dig.

Storsjöbygdens Personliga Assistans hjälper dig genom hela processen om det så gäller byte av anordnare, ett helt nytt beslut eller vid en omprövning och det kostar dig ingenting. 

Våra juridiska ombud stöttar dig om du behöver hjälp med överklagan, ansökningar eller har andra frågor som berör LSS.

För oss som anordnare är det väldigt viktigt att vara tillgängliga för våra kunder och anställda. Förutom att alla är välkomna till kontoret under kontorstid är vi även tillgängliga på telefon 24 timmar om dygnet alla dagar om året. 

  • Full insyn i hur din assistansersättning används

  • Kostnadsfri juridisk hjälp.

  • Vi sköter din kontakt med kommun och försäkringskassa.

  • Du bestämmer själv över din personliga assistans och vilka som arbetar hos dig.

  • Du får en egen kontaktperson på kontoret.

Steg för steg

Kontakt

Oavsett om du funderar på att byta assistansanordnare eller behöver hjälp med ansökan är du välkommen att kontakta oss.  Det går bra att ringa på 063 - 13 01 39 eller via vårt kontaktformulär här på vår hemsida.

Personligt möte

Efter första kontakten bokar vi in ett personligt möte. Mötet kan ske hos dig, hos oss eller där det passar dig bäst, vi kan även ta det på distans. Vi går igenom dina behov, dina tankar runt hur du vill att assistansen ska fungera för dig och det ekonomiska. Du får även träffa din personalsamordnare som tar hand om allt som rör din assistans.

Beslut

Om du bestämmer dig för att gå vidare med oss som assistanssamordnare tar vi hand om allt det praktiska. Vi kommer överens om ett datum då det passar dig bäst att vi tar över ansvaret för din personliga assistans. Vid behov ordnar vi med ansökningar till kommun och försäkringskassa.

Vägen vidare

Du får en personalsamordnare som tar han om allt det praktiska runt din assistans och är din kontaktperson. De sköter rekrytering, schemaläggning och annat som kan dyka upp tillsammans med dig eller utifrån dina önskemål. Vi tar hand om löner för assistenter och kontakt med myndigheter. Finns det behov för juridisk hjälp så ordnar vi med det. Det är dina önskemål som styr hur din assistans kommer att se ut!


Anhörig

Som anhörig är du en viktig del för din anhörigas assistans, hos oss som privat anordnare är det inga problem för dig att arbeta som assistent.

Det är också viktigt att stöda familjen

Den enes hem blir den andres arbetsplats. Det kan upplevas svårt för familjemedlemmar att öppna sitt hem och samtidigt värna om sitt familjeliv och sin integritet. Här kan finnas många och viktiga frågor att diskutera.

Vi erbjuder kvalificerad assistans

Det krävs mycket av en personlig assistent. Hon/han bör ha någon form av utbildning kopplad till handikapp, vara flexibel, lyhörd, ödmjuk, tålmodig, initiativrik och klara av att arbeta såväl självständigt som i grupp eller familj.

Därför behöver personalen få mycket stöd i form av handledning, utbildning och andra personalvårdande insatser för att stimuleras, trivas och bli kvar hos sin uppdragsgivare.