Anlita oss

Steg för steg

Den assistansberättigades behov är det primära
Assistansen är i högsta grad personlig och ska utformas så att den assistansberättigade får den hjälp och det stöd som hon/han behöver för att kunna leva ett gott liv. I begreppet "gott liv" lägger vi också stor vikt vid att assistansen verkar för ett bra socialt liv och en meningsfull fritid.

Storsjöbygdens Personliga Assistans hjälper dig genom hela ansökningsprocessen, både när det gäller ett helt nytt beslut eller vid en omprövning. Våra juridiska ombud stöttar dig om du behöver hjälp med överklagan, ansöka om utökad assistans eller har andra frågor som berör LSS.


Personligt möte

Efter första kontakten bokar vi in ett personligt möte. Mötet kan ske hos dig, hos oss eller där det passar dig bäst och är helt förutsättningslöst. Där går vi igenom dina behov och dina tankar runt hur du vill att assistansen ska fungera för dig.

Beslut

Om du bestämmer dig för att gå vidare med oss som assistanssamordnare tar vi hand om allt det praktiska. Vi kommer överens om ett datum då det passar dig bäst att vi tar över ansvaret för din personliga assistans. Vi ordnar med ansökningar till kommun och försäkringskassa.

Vägen vidare

Vi tar hand om allt som rör din assistans. Rekrytering och löner för personliga assistenter och kontakt med myndigheter. Finns det behov för juridisk hjälp så ordnar vi med det. Det är dina önskemål som styr hur din assistans kommer att se ut.


Det är också viktigt att stöda familjen

Den enes hem blir den andres arbetsplats. Det kan upplevas svårt för familjemedlemmar att öppna sitt hem och samtidigt värna om sitt familjeliv och sin integritet. Här kan finnas många och viktiga frågor att diskutera.

Vi erbjuder kvalificerad assistans

Det krävs mycket av en personlig assistent. Hon/han bör ha någon form av utbildning kopplad till handikapp, vara flexibel, lyhörd, ödmjuk, tålmodig, initiativrik och klara av att arbeta såväl självständigt som i grupp eller familj.

Därför behöver personalen få mycket stöd i form av handledning, utbildning och andra personalvårdande insatser för att stimuleras, trivas och bli kvar hos sin uppdragsgivare.