Juridisk hjälp

Alla våra kunder har kostnadsfri juridisk hjälp för allt som rör assistansen.
Har du inget beslut men behöver hjälp med ansökan? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Att vara insatt kring lagar och regler runt assistansen kan upplevas som väldigt krångligt och tidskrävande. Hur ska man formulera sig? Vad är det för insatser vi kan söka och hur gör man? Frågorna är många och det är lätt att det blir fel om man inte har erfarenhet.

Oavsett om man är en person med eller utan assistans så förändras livet och behoven likaså. Det beslut man en gång fick kanske inte räcker till för att säkerställa en god livskvalitet.

Våra jurister och ombud har mångårig erfarenhet av förvaltningslagen, LSS och personlig assistans. De är själva anhöriga till barn med funktionsnedsättning och förstår väl de utmaningar som finns runt assistans och beslut.

Exempel på vad vi bistår med:

  • Ansökan
  • Överklagan
  • Omprövning av beslut
  • Dialog med kommun och försäkringskassa

Du står aldrig ensam. Läs mer om hur det går till att anlita oss.