Integritetspolicy

Användarvillkor


Information om Storsjöbygdens Personliga Assistans (SPA AB) behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Vilket typ av information samlar vi in?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer, adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kommunicera med dig angående vår verksamhet och vi använder även dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Varifrån samlas uppgifterna in?

Vi har fått dina uppgifter från kontaktformulär på vår hemsida (www.spaab.se) eller via e-post. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter utgörs av ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till kontakt.

Tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Datalagring och borttagning

Personuppgiftsansvarig är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB (556551-9674). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 063-130139 eller e-post kontakt@spaab.se Det går även bra att kontakta oss via post på adress:

Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
Öneslingan 5, 832 51 Frösön

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@spaab.se

2019-01-02 - Med reservation för ändringar